Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Adoption

Den som vill ta emot ett utländskt barn för adoption ska ha medgivande från socialnämnden. Familjerätten ansvarar för dessa utredningar. De barn som blir aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller övergivna.

Familjerätten handlägger utredningar inför adoption. Utredarens roll är att ta till vara barnets intresse. Vår uppgift är också att informera blivande adoptivföräldrar om vad det innebär att adoptera ett barn och vilka problem de kan stöta på.

Som blivande adoptivföräldrar ska ni ha genomgått en av kommunen godkänd förberedande föräldrautbildning.

Familjerätten för Stenungsund och Orust är samlokaliserade och familjerättsekreterarna har sitt gemensamma kontor i Stenungsund.

Återställ
Hjälp oss bli bättre