Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Faderskap, föräldraskap

För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet eller föräldraskapet formellt fastställas.

Innan faderskapet eller föräldraskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern eller föräldern, som till exempel arv eller barnpension. Om barnet ska ha faderns eller förälderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet eller föräldraskapet är fastställt.

Det är därför viktigt att faderskapet eller föräldraskapet fastställs så tidigt som möjligt.

Utredning

Utredningen kan påbörjas före barnets födelse. Vill ni påbörja utredningen innan barnet är fött kan ni ringa och beställa tid. Efter att barnet är fött kontaktar familjerätten modern när meddelande kommit från Skatteverket.

Faderskapsbekräftelse, föräldraskapsbekräftelse

För barn till ogifta föräldrar fastställer familjerätten faderskap eller föräldraskap. Faderskapsbekräftelser eller föräldraskapsbekräftelser där föräldrarna är sammanboende handläggs av Individ- och familjeomsorgens expedition. I samband med bekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Återställ
Hjälp oss bli bättre