Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Familjehem, kontaktfamilj

Svårigheter i familjen kan innebära att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som på socialtjänstens uppdrag tar emot barn eller ungdom och ger vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgifter ingår ett samarbete med barnets eller ungdomens nätverk, som familj och närstående och berörda myndigheter.

Kontaktperson, kontaktfamilj

En kontaktpersons och kontaktfamiljs uppgift är att ge stöd och vara en god förebild för en vuxen person, ungdom eller barn.

I samarbete med socialtjänsten tar en kontaktfamilj ibland emot barn i sitt hem, till exempel en till två gånger i månaden.

Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn? Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

  • barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar
  • barn och ungdomar som flyr från krig och kommer till Sverige utan föräldrar

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Anmäl ditt intresse

Familjehem Sverige är en nationell tjänst som vi använder. Där du kan få svar på dina frågor och anmäla ditt intresse.

Återställ
Hjälp oss bli bättre