Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Familjerådgivning

Familjerådgivningen kan hjälpa dig som har problem i dina nära relationer.

Familjerådgivningen har parbehandling som specialitet och erbjuder kvalificerad samtalsbehandling.

Alla par kan någon gång få problem i sin relation. Ett förhållande genomgår många förändringar och i alla olika livsfaser ställs paret inför prövningar i relationen, där det kan behövas professionell hjälp för att kunna kommunicera och samarbeta.

Vi har parbehandling som specialitet. Vi erbjuder kvalificerad samtalsbehandling vid svårigheter i den nära relationen som en möjlighet att förbättra och reparera förhållandet.

Vid en eventuell separation kan vi medverka till att stödja ett gemensamt föräldraansvar så att effekterna mildras för både vuxna och barn. Vi har barnets behov i fokus i vårt arbete.

Vem kan söka familjerådgivning?

Du som bor i kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn är välkomna att kontakta oss. Det räcker att en i paret bor i någon av dessa kommuner.

Förtur till Familjerådgivningen

Par med barn under tre år och par som väntar barn erbjuds förtur till mottagningen. Förtur gäller även vid akut kris och när relationen brutit samman på grund av våld.

Våld eller hot kan vara

  • fysiskt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • psykiskt
  • sexuellt tvång

Allt detta i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan.

Kontakt

Familjerådgivningen är en samverkan mellan de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust.

Sekretess

Verksamheten omgärdas av sträng sekretess och mottagningen finns därför i fristående lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan du vara anonym.

Kostnad

För Stenungsund, Tjörn och Orust gäller en avgift på 200 kronor för varje samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på Familjerådgivningen har grundutbildning som socionom eller psykolog med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre