Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är till för att föräldrar eller andra anhöriga ska få hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller göra andra aktiviteter.

Omfattningen på avlösarservice avgörs genom en individuell bedömning.

Du ansöker om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Ansökan

Du ansöker om avlösarservices hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre