Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kontaktperson

En kontaktpersonen är en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv.

En kontaktperson kan bidra till att minska social isolering, hjälpa dig att delta i fritidsaktiviteter och vara tillsammans med dig medan aktiviteten pågår.

Ansökan

Insatsen kontaktperson kan du ansöka om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du ansöker om kontaktperson hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre