Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

En del barn och ungdomar som är över 12 år och har funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven om behov finns.

Insatsen ansöker du om genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansökan

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre