Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte och för dig som anhörig att få tillfälle till avlösning i omvårdnadsarbetet. 

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj, så kallad stödfamilj eller i form av läger. 

Ansökan om insatsen görs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Ansökan

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre