Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning som ger dig svårigheter i din vardag kan få stöd från kommunen.

Du kan få stöd i form av exempelvis boendestöd, sysselsättning eller Personligt ombud. Stödet beviljas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Återställ
Hjälp oss bli bättre