Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av arbete och sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Daglig verksamhet är främst till för dig som är i åldern 20-65 år och som saknar arbete eller annan sysselsättning. Verksamheten är öppen dagtid, måndag till fredag.

Daglig verksamhet styrs av lagarna

  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • socialtjänstlagen, SoL
  • hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Arbetsuppgifter

Det finns många olika arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna är utformade så att de ska passa dig utifrån dina individuella behov och önskemål.

Hälso- och sjukvårdsansvar

Vi på kommunen ansvarar för att du får hjälp med hälso- och sjukvård när du är i daglig verksamhet. Du har också rätt till omvårdnad som ska tillgodose dina fysiska och psykiska behov.

Sekretess

Personalen som arbetar på daglig verksamhet har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagen. Det betyder att de inte får berätta om dig för andra.

Målsättning

  • Vi ska erbjuda dig ett individanpassat stöd för de behov du har
  • Du ska få en meningsfull daglig sysselsättning
  • Du ska få ett bra och värdigt bemötande
  • Vi ska arbeta förebyggande för ett gott välbefinnande

Habiliteringsersättning

När du är i daglig verksamhet får du habiliteringsersättning för de dagar du arbetar.

Resor till och från daglig verksamhet

Om du inte själv kan ta dig till och från din dagliga verksamhet så ansvarar kommunen för transporterna mellan din bostad och den dagliga verksamheten.

Ansökan

Du ansöker om daglig verksamhet genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren kommer du i kontakt med via kommunens växel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre