Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar som är över 12 år och har funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven om behov finns.

Ansökan

Insatsen ansöker du om genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren kommer du i kontakt med via kommunens växel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre