Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge dig med funktionsvariation möjlighet till rekreation och miljöombyte och för dig som anhörig att få tillfälle till avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse kan du få på ett korttidsboende, i en annan familj än din egen, så kallad stödfamilj eller i form av läger.

Ansökan

Ansökan om insatsen görs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren kommer du i kontakt med via kommunens växel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre