Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service, anpassad efter dina personliga behov som underlättar för dig att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice ska ge dig möjlighet att komma ut bland andra människor. Det kan till exempel vara att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet, eller bara komma ut på en promenad.

Ansökan

Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren kommer du i kontakt med via kommunens växel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre