Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Personlig assistent

Har du stora och varaktiga funktionsvariationer kan du ha rätt att få stöd i form av personlig assistans

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Det kan också handla om att med sig en personlig assistent i skolan, vid nöjen, kurser eller andra fritidsaktiviteter.

Du måste vara under 65 år för att få personlig assistans.

Stödet är personligt utformat och ges av ett begränsat antal personliga assistenter. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan eller kommunen. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet.

Du kan antingen få personlig assistans direkt från kommunen, eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenter. Du har även möjlighet att köpa assistans från ett kooperativ eller privat företag.

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren kommer du i kontakt med via kommunens växel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre