Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hjälp i hemmet

Du som är äldre eller har en funktionsvariation och behöver hjälp, stöd eller service är välkommen att kontakta handläggare på vuxenenheten på Individ och familjeomsorgen.

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp och stöd i hemmet. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och sedan fattar beslut om din rätt till hjälpinsats utifrån de lagar som gäller.

Så här ansöker du om hjälp i hemmet

  • Först gör du en ansökan, muntligt eller skriftligt, till en handläggare.
  • Handläggaren gör en utredning.
  • Utredningen är underlag för bedömningen av de behov som du har och vilken hjälpinsats som kan bli aktuell för dig.
  • Handläggaren fattar beslut om vilken hjälpinsats du beviljas.
  • Ett skriftligt beslut skickas eller överlämnas till dig.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga. Din handläggare kan vid behov hjälpa dig med överklagandet. Ett överklagande ska lämnas in senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre