Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter

Din avgift baseras på omfattningen av de insatser du får. En personlig beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgift tas ut för

  • hemtjänst
  • hemsjukvård
  • trygghetslarm
  • korttidsboende
  • dagverksamhet
  • LSS

Vid förändring av inkomst ska alltid ny avgift beslutas.

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende och dagverksamhet.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 125 kronor per månad för kommunal omsorg under 2020. Detta gäller både för dig som bor i eget boende eller har bostad i särskilt boende.  

Så här beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst

+ Bostadstillägg

- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)

- Bostadskostnad

= Avgiftsutrymme

 

Förbehållsbelopp 2020

  • 5 339 kronor per månad för ensamstående och
  • 4 511 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sammanboende

Avgift tas ut endast om du har positivt avgiftsutrymme, alltså om du har större inkomster, pensioner och bostadsbidrag, än utgifter för hyra och förbehållsbelopp. Har du negativt avgiftsutrymme tas inga avgifter ut för hemtjänst, sjukvård, larm eller eventuell omvårdnadsavgift för korttidsboende.

Du måste alltid betala din hyra och mat.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Du har även möjlighet att söka äldreförsörjningsstöd om du har låg pension.

Hemtjänstavgifter

Nivå

Antal besök

kostnad per månad

Nivå 1

1-2 besök per månad

0-743 kronor

Nivå 2

3-7 besök per månad

0-1 168 kronor

Nivå 3

8-11 besök per månad

0-1 593 kronor

Nivå 4

12-20 besök per månad

0-1 912 kronor

Nivå 5

21 eller fler besök per månad

0-2 125 kronor

Särskilt boende  

Avgift för mat i särskilt boende är 3 311 konor per månad.
Omsorgsavgift i särskilt boende 0-2 125 kronor per månad.

Mat och matdistribution

Avgift per levererad portion är 68,71 kronor.

Avgift vid korttidsboende 

  • Avgift för omsorg korttidsboende är 70 kronor per dygn.
  • Avgift för mat vid korttidsboende är 110 kronor per dygn.   

Daglig verksamhet 

Avgift för lunch är 40 kronor per portion.

Måltid vid LSS-boende

Frukost och kvällsmat 25 kronor per portion.
Lunch och middag 32 kronor per portion.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Avgift för måltid är 65 kronor per dag.
Avgift för resa, enkelresa är 44 kronor.
Avgift för resor per månad är 775 kronor.

Trygghetslarm  

Avgift för trygghetslarm är 300 kronor per månad.   

Hemsjukvård 

Avgift för hemsjukvård är 300 kronor per månad.  

Återställ
Hjälp oss bli bättre