Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter

Din avgift baseras på omfattningen av de insatser du får. En personlig beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgift tas ut för

 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • korttidsboende
 • dagverksamhet
 • LSS

Vid förändring av inkomst ska alltid ny avgift beslutas.

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende och dagverksamhet.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 139 kronor per månad för kommunal omsorg under 2021. Detta gäller både för dig som bor i eget boende eller har bostad i särskilt boende.  

Så här beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp 2021

 • 5 373 kronor per månad för ensamstående och
 • 4 540 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sammanboende

Tillägg för hushåll med barn och ungdom

 • 0 - 6 år 45 % 1 784 kronor/månad
 • 7 - 10 år 55 % 2 181 kronor/månad
 • 11 - 14 år 65 % 2 578 kronor/månad
 • 15 - 18 år 70 % 2 776 kronor/månad

Avgift tas ut endast om du har positivt avgiftsutrymme, alltså om du har större inkomster, pensioner och bostadsbidrag, än utgifter för hyra och förbehållsbelopp. Har du negativt avgiftsutrymme tas inga avgifter ut för hemtjänst, sjukvård, larm eller eventuell omvårdnadsavgift för korttidsboende.

Du måste alltid betala din hyra och mat.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Du har även möjlighet att söka äldreförsörjningsstöd om du har låg pension.

Hemtjänstavgifter

Nivå

Antal besök

Kostnad per månad

Procent av maxbeloppet

Nivå 1

1-2 besök per månad

0-748 kronor

35 %

Nivå 2

3-7 besök per månad

0-1 175 kronor

55 %

Nivå 3

8-11 besök per månad

0-1 603 kronor

75 %

Nivå 4

12-20 besök per månad

0-1 924 kronor

90 %

Nivå 5

21 eller fler besök per månad

0-2 139 kronor

100 %

Särskilt boende  

Avgift för mat i särskilt boende är 3 808 konor per månad.
Omsorgsavgift i särskilt boende 0-2 139 kronor per månad.

Mat och matdistribution

Avgift per levererad portion är 69,40 kronor.

Avgift vid korttidsboende 

 • Avgift för omsorg korttidsboende är 71 kronor per dygn.
 • Avgift för mat vid korttidsboende är 126 kronor per dygn.

LSS - Korttidsvistelse/Boende i familjehem/Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Avgifter måltider för barn och ungdomar

Ålder

Kronor per dygn

0 - 7 år

47 kronor per dygn

8 - 15 år

71 kronor per dygn

Över 15 år

95 kronor per dygn

Daglig verksamhet 

Avgift för lunch är 40 kronor per portion.

Måltid vid LSS-boende

Frukost och kvällsmat 25 kronor per portion.
Lunch och middag 32 kronor per portion.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Avgift för måltid är 66 kronor per dag.
Avgift för resa, enkelresa är 42 kronor/enkelresa.
Avgift för resor per månad är 795 kronor/månad.

Trygghetslarm  

Avgift för trygghetslarm är 300 kronor per månad.   

Hemsjukvård 

Avgift för hemsjukvård är 300 kronor per månad.  

Återställ
Hjälp oss bli bättre