Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i kommunen

Det är den kommun där du bor permanent som tar beslut om bistånd och insatser när du vistas i annan kommun, till exempel i din sommarstuga.

Om du är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver tillfällig hemtjänst i Orust kommun tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

Minst fyra veckor innan

För att vi ska kunna planera din vistelse i Orust kommun på bästa sätt behöver vi få denna information minst fyra veckor innan du kommer.

Det är biståndshandläggaren i din hemkommun som lämnar beställning av tillfällig hemtjänst till Orust kommun.

Återställ
Hjälp oss bli bättre