Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du vid oväntat påkommet hjälpbehov komma i kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt.

Ansökan

Du som är över 80 år och vill ha ett trygghetslarm behöver inte göra en ansökan om detta. Det räcker att du kontaktar en biståndshandläggare och meddelar att du önskar ett trygghetslarm så kommer detta att tillgodoses.

Du som är under 80 år ansöker om trygghetslarm på blankett Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Blanketten skickar du till biståndsenheten.

Avgift

Avgiften betalas en gång i månaden, tills dess att larmet återlämnats. Vid längre sjukhusvistelse måste larmet återlämnas för att avgift inte ska tas ut.

Om trygghetslarmet

Trygghetslarmet är ett digitalt larmsystem, GSM-larm. Med digitalt larmsystem behöver du inte ett fast telefonabonnemang utan det ingår ett SIM-kort i dosan. GSM-larmet är kontinuerligt uppkopplat mot larmcentralen. Om larmets förbindelse med larmcentralen bryts får larmcentralen ett tekniskt larm att något är fel och tar kontakt med dig eller din hemtjänstgrupp. Knappen kontrolleras automatiskt mot dosan 3 gånger per dygn.

GSM-larm kopplas till ett eluttag i din bostad. Vid strömavbrott går trygghetslarmet över till batteridrift. Larmcentralen ser när batteriet behöver bytas och meddelar då hemtjänstens personal.

Trygghetslarmets räckvidd är begränsad och fungerar endast i ditt eget hem, inte om du går ut. För din säkerhet - bär alltid larmknappen på dig, även när du duschar.

Dålig mottagning för GSM-larm

På några platser på Orust är det mycket dålig mottagning för GSM- larm. När personalen ska koppla in trygghetslarmet mäter de vilken mottagning GSM-larmet har och skulle platsen vara sådan att mottagningen inte fungerar kommer du att få en antenn som förstärker signalen.

När du larmar

Du kallar på hjälp genom att trycka på larmknappen som bärs runt handleden eller halsen. När du trycker på larmknappen kommer du till Larmcentralen, som är bemannad dygnet runt, och som förmedlar ut larmet till din hemtjänstgrupp.

Du kan även larma på larmdosan och stänga av larmet på larmdosan om du larmat av misstag.

Nycklar

För att hemtjänstens personal ska kunna komma in när du larmat måste du lämna två nycklar till din bostad. En nyckel för personal på dagen och en för nattpersonalen. Du lämnar ut dina nycklar mot nyckelkvittens.

Återställ
Hjälp oss bli bättre