Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansvarsfördelning kommun och region

Vi har ett hälso- och sjukvårdsansvar för de patienter, oavsett ålder och diagnos, som inte kan uppsöka en vårdcentral för att få hjälp.

Ansvaret gäller till och med sjuksköterskenivå.

Ansvaret omfattar även den med psykiska funktionsvariationer. Där är insatserna av stödjande och omvårdnadskaraktär.

Inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvaret ryms

  • särskilda boendeformer
  • korttidsboende, men inte korttidsboende LSS
  • bostäder med särskild service LSS
  • dagverksamheter
  • hemsjukvård

Ansvaret omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, inklusive inkontinenshjälpmedel.

Vi har verksamhetschefsansvar och ett särskilt medicinskt ansvar, MAS.

Återställ
Hjälp oss bli bättre