Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet under en längre tid, kan du få hemsjukvård. Hemsjukvårdens sjuksköterska bedömer behovet, ofta i samråd med läkare.

Hemsjukvården utför planerad sjukvård dygnet runt i hemmet och vid särskilda boenden och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård. Du kan bli inskriven om du inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av fysiska eller psykiska skäl.

Du kan till exempel få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • injektioner
  • provtagning
  • näringstillförsel

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som bara har hemsjukvård är 300 kronor per månad, oavsett hur mycket hemsjukvård du har.

Sjuksköterskor

Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor med olika specialiteter. För att hantera den medicinska säkerheten och kvaliteten finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Återställ
Hjälp oss bli bättre