Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att de patienter som är inskrivna i kommunens hemsjukvård får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag ingår att

  • Kvalitetsgranska hälso- och sjukvården i kommunen genom kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister.
  • Utreda vårdskador och risk för vårdskador.
  • Anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller har drabbats av en allvarlig vårdskada, Lex Maria.

I Orust kommun är MAS även medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Återställ
Hjälp oss bli bättre