Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rehabilitering

För dig som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård är det kommunens rehabenhet som ansvarar för insatserna om du är i behov av rehabilitering eller hjälpmedel.

Rehabenheten är till för dig som behöver rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel i hemmet under en längre tid och som av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral.

Behovet av rehabiliteringsinsatser bedöms i samband med en gemensam vårdplanering eller via remitterande vårdcentral.

Rehabilitering inom kommunal verksamhet innefattar bland annat utprovning av hjälpmedel, träning efter sjukdom eller skada samt rådgivning gällande strategier för bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga.

På rehabenheten arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter dagtid på vardagar. Rehabenheten arbetar i team och har ett nära samarbete med bland andra sjuksköterskor och personal inom hemtjänst och på olika boenden.

Om du som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården har ett behov av rehabilitering kommer arbetsterapeut eller fysioterapeut hem till dig för en bedömning av vilka insatser som är aktuella för dig.

Vid bedömningen går vi exempelvis igenom vardaglig situationer som:

  • dusch- och toalettbesök
  • på- och avklädning
  • förflyttning
  • matlagning

Metoder som används är till exempel:

  • fysisk träning
  • träning i dagliga aktiviteter
  • viss smärtbehandling
  • hjälpmedel
  • anpassning av hemmiljön

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning så kan hjälpmedel vara en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv.

Arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer behovet och provar ut hjälpmedel. Hjälpmedlen får du låna kostnadsfritt. De ska inte lånas ut eller överlåtas till någon annan.

Om ditt behov av hjälpmedel inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du själv köpa ditt hjälpmedel.

Hjälpmedel för syn och hörsel

Har du svårt att klara vardagen på grund av syn- eller hörselnedsättning och önskar hjälpmedel. Kontakta din vårdcentral för remiss till Västra Götalandsregionens syn- eller hörselverksamhet.

Ansökan

Du ansöker om kommunal hälso- och sjukvård i form av rehabiliteringsinsatser via din vårdcentral. Därefter är det kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer behovet.

Du blir utskriven ur den kommunala hälso- och sjukvården om eller när dina behov upphör.

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som har kommunal hälso- och sjukvård är 300 kronor per månad, oavsett hur många insatser du har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre