Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av rehabilitering kan få insatser via Rehabenheten.

För att du ska få stöd och hjälp från Rehabenheten måste du vara inskriven i hemsjukvården eller bo i kommunens särskilda boenden. Insatser ges såväl på mottagningen som i hemmet.

Funktionsnedsättningen kan ha orsakats av

  • skada
  • sjukdom
  • eller naturligt åldrande

Med rehabilitering är målet att du i möjligaste mån skall kunna fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv.

Fysioterapeut och/eller arbetsterapeut ger dig råd och stöd samt gör bedömning av vilka träningsinsatser och/eller åtgärder som du behöver. Det kan gälla svårigheter att klara vardagliga aktiviteter som att ta på kläder, laga mat, förflytta sig/promenera, gå i trappor eller kommunicera med andra. Du kan också få hjälp med utprovning av tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

På Rehabenheten arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre