Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Frivillig resursgrupp FRG

Frivilliga resursgruppen FRG består av frivilliga som i kommunal regi kan vara ett stöd i samband med kriser eller andra extraordinära händelser då de ordinarie resurserna inte räcker till.

Vi är uppdragsgivare åt FRG och beslutar när gruppens resurser ska användas.

Kris eller extraordinär händelse

I samband med en kris eller extraordinär händelse kan Frivilliga resursgruppen få ansvar för att bemanna samlingsplatser för att dela ut dricksvatten, ge information eller vara ett medmänskligt stöd. De kan också handla om att utföra transporter eller andra fysiskt krävande uppgifter.

Frivilliga resursgruppen kan delta i andra offentliga arrangemang. Det ingår också att informera allmänheten om vad de behöver tänka på om krisen kommer för att kunna klara sig i 72 timmar.

Är du intresserad av att vara med

Är du intresserad av att vara med i Frivillig resursgrupp måste du vara över 16 år.

Alla som går med får gå en grundutbildning på 36 timmar. I grundutbildningen får du bland annat kunskaper om hjärt- och lungräddning (HLR), brandkunskap samt kommunal krisberedskap. När grundutbildningen är klar kan du skriva ett kontrakt med oss.

Återställ
Hjälp oss bli bättre