Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande behov av stöd från samhället. Det personliga ombudet arbetar på uppdrag av dig.

Ett personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper dig med de problem du själv anger.

Ett personligt ombud beslutar inte om insatser och för inga journaler. Ett personligt ombud kan inte ta över någon annans arbetsuppgift, det gäller till exempel för uppgifter som hemtjänsten, en god man eller kurator vanligtvis gör.

Ett personligt ombud arbetar tillsammans med dig och ser till så att myndigheter samverkar för dig. Ett personligt ombud kan till exempel följa med dig eller ringa och skriva till olika myndigheter.

Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, sjukvård med mera. Du kommer i kontakt med ett personligt ombud genom att ringa eller skriva. Du kan också ta hjälp av någon annan person du känner förtroende för.

Samarbete med Trollhättans stad

Vi har ett samarbete med Trollhättans Stad och de personliga ombuden har sin anställning i Trollhättan Stad. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre