Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Resor, transporter, besök

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Dessa insatser är till för att underlätta dina resor.

Sjukresor

Sjukreseenheten på Regionservice ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter prövning beviljas dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Återställ
Hjälp oss bli bättre