Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brottsförebyggande arbete

Det går att förebygga brott och för att lyckas behövs engagemang kunskap och samarbete

Vårt Folkhälsoråd fungerar även som brottsförebyggande råd. I Folkhälsorådet finns representanter från kommunen och sjukvården. Folkhälsorådet är underställt kommunstyrelsen och leds av kommunalrådet.

Avtal om samverkan med polisen

vi har ett avtal om att samverka med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Orust har en hög trygghetsfaktor och det är angeläget att detta fortsätter.

I avtalet står att följande områden ska prioriteras

  • Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar
  • Trafiksäkerhet
  • Öka den upplevda tryggheten i kommunen

Grannsamverkan

Polisen arbetar med ett projekt som heter grannsamverkan. Syftet är att öka tryggheten i olika områden. Vägföreningar, byalag eller bostadsområden kan gå med i denna samverkan.

Är du intresserad av att veta mer så kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Återställ
Hjälp oss bli bättre