Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvaret består av alla oss som är samhället. Militära och civila, offentliga, privata och frivilliga organisationer och privatpersoner.

Vi som kommun förbereder oss för att kunna driva viktig verksamhet under höjd beredskap.

Den civila delen av totalförsvaret är den delen som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap.

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap.

Det civila försvarets fokus

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Återställ
Hjälp oss bli bättre