Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att rycka ut till bränder och andra olyckor. Vi arbetar även med att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning.

Vi arbetar med att skydda och rädda liv, egendom och miljö i samband med olyckor och bränder samt att med förebygga olyckor. På så sätt skapas en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas här.

Två brandbilar, foto

Räddningstjänsten i Svanesund

Ring 112

Du som drabbats av en olycka ska aldrig tveka att ringa 112. Räddningstjänsten tar aldrig betalt när du ringer 112 vid en olycka.

Utryckning

Vi rycker ut när det finns ett behov av ett snabbt ingripande och när den som drabbats behöver hjälp att klara av situationen.

Exempel på tillfällen när vi rycker ut

  • brand
  • trafikolycka
  • olycka med kemikalier
  • olycka med farligt gods
  • översvämning
  • drunkningstillbud
  • räddning av djur
  • oljeutsläpp

  Förebyggande arbete

  Vi gör även ett omfattande skadeförebyggande arbete med bland annat tillsyn och utbildning.

  Utbildning

  Om en olycka händer kanske du är på plats före brandbilen eller ambulansen och då kan din insats bli avgörande.

  • hjärt och lungräddning
  • brandskyddsutbildning

  Tillsyn och rådgivning

  Arbetet för en säker och trygg kommun innebär att vi arbetar förebyggande tillsammans med företag och andra verksamheter.

  • tillsyn
  • rådgivning
  • information

  Räddningsstationer

  Närheten är viktig för att din närmaste räddningsstyrka snabbt ska nå fram till olycksplatsen och kunna starta hjälparbetet. När du behöver hjälp från Räddningstjänsten och ringer SOS går larmet till någon av våra brandstationer.

  Vi har tre räddningsstationer

  • Svanesund
  • Henån
  • Ellös

  Vi har även tre räddningsvärn, en viktig resurs

  • Mollösund
  • Käringön
  • Gullholmen, Härmanö

  Bemanning

  Räddningstjänsten leds av fyra heltidsanställda befäl. Vi har dessutom 60 deltidanställda brandmän och 42 brandvärnsmän.

  Vi har beredskap dygnet runt

  • räddningschef i beredskap
  • 3 styrkeledare
  • 12 brandmän

  Lagen om skydd mot olyckor

  Räddningstjänstens huvuduppgifter är, enligt Lagen Om Skydd mot olyckor (2003:778), att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö, och därigenom skapa en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Orust kommun.

  Återställ
  Hjälp oss bli bättre