Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trygg på Orust

Att känna sig trygg är en viktig faktor för att trivas och må bra. Medborgarlöfte i samarbete med Polisen och trygghetsvandringar är delar av det arbetet vi gör för att du ska känna dig trygg och säker.

Tillsammans med Polisen kommer vi under 2019 att fortsätta arbetet med fokus på ungdomar i riskzon i åldersgruppen 10-25 år. Polisen kommer att synas i områden där ungdomar vistas och lägga merparten av tiden som inte är larmtid kring dessa ungdomar.

Trygghetsvandringar handlar om att gemensamt gå igenom hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Det genomfördes i samarbete med Polisen, vägföreningar, Orust bostäder och boende. Det framkom olika aspekter på vad som skapar otrygghet, dels i form av fysisk planering och dels i form av fortkörning och social oro. Trygghetsvandringarna har nu följts upp och åtgärdas dels på lång sikt som en del i planarbetet och dels med insatser med det som är möjligt.

Något som uppmärksammats från olika håll och som skapar otrygghet bland våra invånare är fortkörning och buskörning. För att kunna åtgärda detta behöver Polisen hjälp med information om tid, plats, fordonstyp och registreringsnummer.

Vi får även frågor om väjningsplikt för cyklister och fastighetsägares skyldighet att klippa sin häck. Transportstyrelsen förklarar väjningsplikten så här: vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare anpassa sin hastighet så det inte uppstår fara för den cyklande. Cyklister och förare av moped klass II har väjningsplikt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre