Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trygg på Orust

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du ska känna dig trygg och säker.

En del av trygghetsarbete är att motverka användningen av alkohol, narkotika, doping och tobak. Som grund i det arbetet tittar vi på en drogvaneundersökning som gjorts av CAN och Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med polisen kommer vi att fortsätta arbetet med ungdomar i riskzon. Polisen kommer att synas i områden där ungdomar vistas och lägga merparten av tiden som inte är larmtid kring dessa ungdomar.

Hjälp Polisen

Något som uppmärksammats och som skapar otrygghet är fortkörning och buskörning. För att kunna åtgärda detta behöver Polisen hjälp med information om tid, plats, fordonstyp och registreringsnummer.

Väjningsplikt och klipp häcken

Vi får även frågor om väjningsplikt för cyklister och fastighetsägares skyldighet att klippa sin häck.

Transportstyrelsen förklarar väjningsplikt

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare anpassa sin hastighet så det inte uppstår fara för den cyklande. Cyklister och förare av moped klass II har väjningsplikt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre