Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bredband och IT

Tillgång till säker och kapacitetsstark internetuppkoppling är viktigt för alla hushåll, företag och andra organisationer.

En fortsatt utbyggnad av bredband med hög kapacitet är därför en viktig fråga.

Landsbygd

Ligger din fastighet utanför tätort blir du medlem i en fiberförening för att kunna ansluta dig till fibernätet. På kartan längst ner på sidan kan du se vilken fiberförening din fastighet tillhör.

Tätort

I Henån, Ellös, Varekil och Svanesund erbjuder Telia fiberanslutning.

Regional utbyggnadsstrategi

Senast 2013 ska alla hushåll i Västra Götaland ha möjlighet att få bredband med en hastighet av 10 Mbit per sekund i båda riktningarna. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi.

I den utbyggnadsstrategi som beslutats ingår att ansluta kvarvarande telestationer med fiber. Det ingår även att identifiera nya anslutningspunkter som ska förses med fiber där byalag kan ansluta med nät till hushållen.

Nationell bredbandstrategi

Regeringens bredbandsstrategi för Sverige tydliggör politikens inriktning och slår fast en bredbandspolitik som är anpassad till dagens situation och de utmaningar landet står inför.

"Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper också till att de utmaningar en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land innebär. En förutsättning för att möta dessa utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet."

Den nationella bredbandstrategin bekräftar att länets IT-infrastrukturstrategimål är steg i rätt riktning och att statens roll är främst att säkerställa att konkurrensen fungerar och låta marknaden klara fortsatt bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor. Det innebär att kommuner och regioner i samråd får bygga ut de områden där det kommersiella intresset inte finns. I denna lyfts också fram de förändringar i Plan och Bygglagen som började gälla från 1 maj 2011.

Lokal infrastrukturplan

I januari 2012 beslutades att kommunen skulle komplettera IT-infrastrukturplanen med en kostnadskalkyl som utgår från att fibernätets utbyggnad prioriteras utifrån bildande av fiberföreningar inom väl avgränsade områden.

En utredning av ett oberoende konsultbolag (ByNet) genomfördes under våren 2012 och resultatet har sedan varit grunden till kommunens information och stöd till bildande av fiberföreningar.  Kommunen sökte och fick ekonomiskt bidrag, från TerraEtMares Leaderprojekt. Pengarna användes till en fiberlots som var en resurs för att stödja intresserade invånare att bilda ekonomiska föreningar, värva medlemmar, ansöka om bidrag från länsstyrelsen och planera arbetet i föreningar som bildas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre