Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fiberförening

Att bygga nya lösningar för bredband är ett led i utvecklingen av landsbygden. För utbygganden krävs att lokala fiberföreningar bildas. Utbyggnaden sker på fastighetsägares och företagares initiativ och engagemang.

Bor du eller har du verksamhet på Orusts landsbygd ska du snarast kontakta din lokala fiberförening. Ditt och andras engagemang kommer att göra det möjligt att snabbare bygga fibernät för bredband där du bor.

Vad är en fiberförening

En fiberförening skapas av fastigheter, hushåll, företag i syfte att åstadkomma ett kraftfullt bredband. Detta för att ge hushåll bra möjligheter att delta i samhället och att ge det näringsliv som finns möjligheter till att verka professionellt. Det kan även leda till möjligheten att minska ditt resande genom att du kan arbeta hemifrån när det passar, samt för att kunna ge unga möjligheten till ett bra stöd till utbildning utan att behöva flytta ifrån orten.

Som medlem och delägare i en ekonomisk fiberförening betalar du en årlig medlemsavgift.

Bidrag

Det finns bidrag att söka just nu och ju fler som är med desto billigare blir det för varje anslutning när föreningen bildas. Planen är att det ska göras innan 2016.

Att ansluta sig vid ett senare tillfälle

Om du vill ansluta fiber till din fastighet efter att utbyggnaden är klar kommer anslutningen inte att vara berättigad till bidrag. Det innebär att du får betala hela framdragningen själv.

Fördelar med fiber

Det finns många fördelar att ansluta din fastighet till fibernätet.

  • bra tillgång till telefoni, tv och internet
  • billig runt 300 kronor i månaden för alla tjänster
  • snabb minst 100 megabit per sekund (Mbit/s)
  • säker, den är okänslig för åska
  • robust tillgång till Internet som lever länge
  • tillgången till Internet blir inte beroende av hur många som samtidigt är anslutna på orten

Kostnader för anslutning

Som fastighetsägaren ansvarar du själv för grävningen på tomten och för ledningsdragning i huset.

Arbetet med att få fram fiberkabeln till din tomt samt kopplingsutrustning finansierar föreningen via medlemmarnas insatser. Insatsen varierar mellan de olika föreningarna beroende på antalet medlemmar, fastigheternas läge och medlemmarnas eget engagemang och arbete.

Fibernätsutbyggnad i andra kommuner visar en kostnad på mellan 15 000 kronor och 30 000 kronor per anslutning, men det är ännu för tidigt att ge någon prognos för Orust. Detta kan göras först efter projektering av området. Den görs så fort tillräckligt många intresseanmälningar inkommit till föreningarna.

Kommunens roll

Kommunen stöttar fiberföreningar, med råd och information, att på egna initiativ och med tillgängliga bidrag bygga fiber från hemmen.

Eftersom föreningarna är beroende av varandras utbyggnadsplaner och andra intressenters planer kommer kommunen att samordna planering och vara ett stöd hela vägen.

Orusts tillgång till fast bredband bygger på Telia/Skanovas infrastruktur. Ett samverkansavtal skrivits med dem för att ha tillgång till resurser och information om utbyggnad samt möjlighet att tillsammans planera den fortsatta utbyggnaden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre