Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nordvästsvenska Initiativet

Tre enade kommuner i ett gemensamt initiativ för bättre infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust. Bättre och säkrare vägar, en bro mellan orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan är några av de förbättringar som kommunerna gemensamt föreslår i Nordvästsvenska initiativet

Under fyra års tid har Stenungsund, Tjörn och Orust (STO), utifrån var kommuns kommunfullmäktigebeslut bedrivit ett utredningsarbete om en fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 Stenungsund.

Startskottet var ett beslut från 2014 då Fyrbodals kommunalförbund ställde sig bakom ett förslag att göra en första kalkyleringsutredning, vilken Västra Götalandsregionen (VGR) då finansierade.

Kalkylen låg sedan till grund för fortsatt utredning, nu genom en upphandlad samhällsekonomisk analys utifrån Trafikverkets Samkalk/Sampers modell.

Orust upphandlade analysen, delfinansierad av Västra Götalandsregionen 50 % och de tre STO-kommunerna resterande 50 %. WSP lade vinnande anbud och har gjort analysen.

Sommaren 2018 var rapporten klar. Enligt utredningen är lönsamheten stor. Nettonuvärdeskvoten ligger mellan 5 och 6. Det är få infrastrukturprojekt som har så hög lönsamhet. En jämförelse som WSP gjort med de 130 projekt i nationell plan visar att endast 7 stycken projekt har högre lönsamhet.

Symbol för Nordvästsvenska Initiativet
Återställ
Hjälp oss bli bättre