Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trafik och gator

Vägar i Orust kommun sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

Väghållningen är uppdelad följande sätt:

  • Trafikverket ansvarar för länsvägar och genomfartsvägar exempelvis väg 160.
  • Lokala vägföreningar ansvarar för vägar och allmänna ytor i de flesta tätorterna.
  • Enskilda vägar sköts av vägföreningar eller enskilda väghållare.

Snöröjning och städning av gator och vägar

Snöröjningen och städningen av vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

Kontakt

I frågor som rör väghållning och snöröjning kontaktar du Trafikverket eller aktuell vägförening.

Vägförening

Är du osäker på vilken vägförening du tillhör kan du titta på fakturan från din vägförening, där finns oftast kontaktuppgifter, eller fråga din granne.

Trafikverkets kundtjänst

Öppet dygnet runt
Telefon 0771-921 921 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Din tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri sikt för trafikanter.

Broschyren Klipp häcken för fri sikt ger dig förslag på enkla åtgärder som kan rädda liv.

Återställ
Hjälp oss bli bättre