Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Ämnesområde
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Statligt vägbidrag

Du som har en vägsamfällighet kan söka statligt bidrag till enskilda vägar bidrag till skötsel och underhåll. 

Trafikverket har information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre