Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Ämnesområde
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trafikregler och säkerhet

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige. Men det finns också lokala trafikregler - trafikföreskrifter. Idag har vi cirka 200 lokala trafikföreskrifter (LTF).

De lokala trafikföreskrifterna för Orust kommun finns samlade på Trafikverkets webbplats.

Våra lokala trafikföreskrifter kan handla om

  • Hastighetsbegränsning i tätorter
  • Parkeringsförbud
  • Regler för parkeringsplatser
  • Särskilda zoner för buss, taxi och parkeringsförbud

Vem beslutar om våra lokala trafikföreskrifter

Kommunens lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen eller Länsstyrelsen. Remissinstanser för lokal trafikföreskrifter är Polismyndigheten och ibland Trafikverket.

Särskilda undantag

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du särskilt undantag enligt trafikförordningen 13 kapitlet 8 §.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre