Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trafikregler och säkerhet

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige. Men det finns också lokala trafikregler - trafikföreskrifter. Idag har vi cirka 200 lokala trafikföreskrifter (LTF).

Våra lokala trafikföreskrifterna finns på Trafikverkets webbplats.

Lokala trafikföreskrifter kan handla om

  • Hastighetsbegränsning i tätorter
  • Parkeringsförbud
  • Regler för parkeringsplatser
  • Särskilda zoner för buss, taxi och parkeringsförbud

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter

Våra lokala trafikföreskrifter beslutas av oss eller Länsstyrelsen. Remissinstanser för lokal trafikföreskrifter är Polismyndigheten och ibland Trafikverket.

Särskilda undantag

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du särskilt undantag enligt trafikförordningen 13 kapitlet 8 §.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre