Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vägbidrag

Du som har en vägsamfällighet kan söka om bidrag till skötsel och underhåll. 

En vägsamfällighet eller annan väghållare kan ansöka om bidrag. Det finns två olika typer av bidrag att söka

  • Vägunderhållsbidrag
  • Nybyggnads- och förbättringsbidrag

Vägunderhållsbidrag samt Nybyggnads- och förbättringsbidrag

I Riktlinjer för bidrag till enskild väghållning inom Orust kommun § 1 står bland annat att bidrag beviljas under förutsättning att medel finns tillgängliga inom anvisad årlig budgetram.

För i år finns inga medel tillgängliga inom anvisad årlig budgetram. 

Statligt bidrag till enskilda vägar

Trafikverket har information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre