Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vägbidrag

Du som har en vägsamfällighet kan söka om statligt bidrag till enskilda vägars skötsel och underhåll. 

Trafikverket har information om regelverk och förutsättningar för statligt bidrag till enskild väghållning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre