Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kultehamns vandringsled

Vandringsleden ligger på vägen mellan Svanesund och Vräland. Den är klassad som promenadvänlig och är fyra kilometer lång.

Vandringsleden går mellan landskapets bergiga kullar och passerar en mängd övergivna torpruiner. Längs leden finns fjorton ruiner och byggnader som presenteras på skyltar med torpens historia och hur det var att leva på där för 100 år sedan. Området förklarades 1987 som kulturminne och skyddas av kulturminneslagen.

Hitta hit

Vid vägen mellan Vräland och Svanesund ser du finns en avtagsväg till Berga, du kör in där. Efter cirka en kilometer kommer du till parkeringsplatsen. Det finns en informationstavla med en karta över området och hur du ska gå. Vandringsleden är cirka fyra kilometer lång.

Visa hänsyn

All mark är i enskild ägo så vi ber dig att visa hänsyn till boende. Det är förbjudet att elda och att släppa hundar lösa.

Röd stuga i skogskanten med liten lada

Det gamla båtsmanstorpet Ransberg är en av vandringsledens sevärdheter.

Bakgrundsfakta

Den enorma befolkningstillväxten i Sverige under 1800-talet framtvingade uppodling av varje möjlig markbit. Det karga kustområdet var då skoglöst och beväxt med ljung, som förutom torv var det enda bränsle som stod till buds under iskalla vintrar. 

De som var så fattiga att de inte kunde flytta någon annanstans eller emigrera till Amerika tvingades bygga enkla stenstugor eller bo i jordkulor i de karga utmarkerna. I det längsta sökte man undgå förnedringen att säljas som fattighjon på auktion. Denna sista utväg innebar att de olyckliga gick till den som krävde lägst ersättning. Det är denna mänskliga stolthet och kamp på liv och död som de övergivna boplatserna här i Kultehamn berättar om. 

Som du ska upptäcka flyttade många av dem inom området, några gifte sig med grannen, andra med änkor eller änklingar, och åtskilliga av barnen gifte sig och levde vidare här med sina familjer.

Illustrationer och textredigering, Lennart Karlsson.
Faktaunderlag, Bohusläns museum och Orust kommun.

Återställ
Ledens tillkomst och tillgänglighet
Återställ
Välkomstskylt
Återställ
Bergsgärdet
Återställ
Sofias undantag
Återställ
Kristenssons
Återställ
Adels
Återställ
Johns på Högberg
Återställ
Grenegärdet
Återställ
Sjömanstorpet
Återställ
Helgas på Ransberg
Återställ
Niklases
Återställ
Helenas
Återställ
Björkestadsmyren
Återställ
Torvlada
Återställ
Skräddaregärdet
Återställ
Arons
Återställ
Hjälp oss bli bättre