Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svens altare, Storehamn, vandringsled

Du hittar vandringsleden på vägen mellan Henån och Ellös. Det finns en skyltad P-plats strax väster om Morlanda brygga. Leden är sex kilometer.

Vid parkeringsplatsen finns en stor karta som visar den utprickade leden. Nästan hela leden ligger inom Morlanda säteris skogmark som är naturreservat. Grusvägen är privat och inte tillåten för allmän biltrafik.

Hamn har här inget med båtar att göra utan betyder utmark, där man släppte djuren på bete. Högsta punkten ligger på 106 meters höjd.

Leden är markerad med gula pilar och gula band runt träden. Flera höjder ska passeras, så tre eller fyra timmar är lagom för rundvandringen, då har du fått en storslagen upplevelse av områdets natur och kultur.

På elva platser finner du skyltar som berättar om människorna och deras livsvillkor. Högsta punkten på vandringsleden kallas Svens Altare. Där finner du denna flöjel med Gunnar Sannes exlibris: en gåspenna, en spade och ett S.

Denna vandringsled är en natur- och kulturstig som sträcker sig in i den allra nordligaste delen av Storehamn. Ordet hamn betyder utmark, i detta fall en vidsträckt, mager och bergrik trakt. Storehamn var förr endast bevuxen med ljung och små buskar, det är under de senaste hundra åren som barr- och lövträd inplanterats. Skogen är nu variationsrik med stort inslag av ädellövträd. Fågellivet är imponerande och blomsterprakten vid Hålta vatten är unik i landet.

Det finns spår efter rejäla torp och ett riktigt herresäte, men också av nästintill ofattbar nöd. Efter sillperiodens plötsliga slut 1809 kunde människor inte försörja sig ute i skärgården. De slog sig ned på alla upptänkliga platser, bröt sten, dikade ut myrar och odlade vad som gick. Åtskilliga familjer, ofta med många barn, tvingades bo i eländiga stenkojor och backstugor. Detta var då en ytterst karg trakt, bara bevuxen med ljung och små buskar.

Du passerar lämningar efter backstugor som minner om 1800-talets nöd och fattigdom. Vid Håltasjöns utlopp ligger en av dessa tidigare bebodda jordkulor.

På Svens altare, 105 meter över havet har du en makalös utsikt över stora delar av Orust och hela kustområdet upp till Smögen. En gång i tiden lär man ha sett 11 kyrkor från denna plats.

Karta över leden

Storehamns vandringsled

Var rädd om naturen

Vandringsleden går genom ett naturreservat. Tänk på att marken är i privat ägo. Tag gärna med en kaffekorg på vandringen och ta med ditt skräp hem.

Naturreservat, och kulturminne

Storehamns kultur- och vandringsled ingår i Orust kommuns strävan att öka tillgängligheten för allmänheten i Storehamn. Leden har iordningställts av Orust kommun och har blivit möjlig tack vare markägarnas välvilja.

  • Alla ruiner och odlingsspår är skyddade enligt kulturminneslagen. Var därför aktsam om miljön när du vandrar omkring och visa hänsyn till de boende i området.
  • Det finns begränsningar av allemansrätten och inga växter får plockas. Regler som gäller för naturreservat förklaras på skylten vid parkeringen.

Storehamn omfattar området från Svens altare i norr till Boxviks vette i söder. Det avgränsas i väster av en brant förkastning mot Morlandadalen. På några ställen finns klev där vägar passerar upp i bergen. Det viktigaste är Huseby klev där vägen till Ellös från Varekil går.

Koordinater parkering

WGS 84 (lat, lon): N 58° 11.890', E 11° 32.051'

WGS 84 decimal (lat, lon): 58.19817, 11.53419

RT90: 6460685, 1248942

SWEREF99 TM: 6456011, 29632

Återställ
Morlanda Säteri
Återställ
Galgeberget
Återställ
Skogen
Återställ
Kalvhagen
Återställ
Hålta
Återställ
Majlyckan
Återställ
Lugneborg
Återställ
Hulténs skorpor
Återställ
Milstenen
Återställ
Svens altare
Återställ
Fornborgen på Slottsberget

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre