Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ålgårds kvarn och såg

Ålgårds kvarn och såg är belägen 6 kilometer öster om Henån. Platsen har ett mycket vackert och attraktivt läge i mötet mellan landsvägen, forsen och de två sjöarna Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten.

Ålfisket har varit en viktig inkomstkälla, vilket namnet tyder på. 

Vid Ålgård har vattenkraften nyttjats för kvarn- och sågverksamhet under en mycket lång tid, äldsta beskrivningen är från 1594.

Orust kommun köpte Ålgård 1968 och arrenderade ut kvarnen och sågen som var i drift fram till 2003.

Relaterad information

Ålgårds kvarn och såg

Ålgårds kvarn och såg

Kronogård

Före 1689 var Ålgård en kronogård, ägd av staten. En tunna med ål och tre tunnor mjöl betalades i skatt av Moghens paa Aalgaard, enligt den äldsta bevarade jordeboken från cirka 1542. De flesta som senare ägde Ålgård arrenderade ut kvarn och såg till en mjölnare. Periodvis har ytterligare en arrendator eller en dräng tagit hand om djur och jordbruk.

Bergman

Anders Bergman var en av få mjölnare som har ägt Ålgård. Till en början förvaltade han gården så som många gjort före honom. De som ägde fastigheten fick delar av intäkterna från kvarn, såg och ålfiske. 1935 köpte han och hans fru Alma gården. Förutom kvarn och såg hade han två till tre kor. Det berättas även om en galt som betjänade traktens suggor. För att galten skulle hålla sig i trim lät Bergman honom motionssimma i Grindsbyvattnet.

Ålgårds stallar

Stallbyggnaden tillhör Ålgårds kvarn och såg. Här fick hästarna mat och vila medan mjölet maldes. Fram till 1921 låg stallet närmare kvarnen och en ladugård nedanför sågen. De revs i samband med att den nuvarande sågen byggdes och ersattes av den byggnad som står här idag.

Ålgårds stallar

Ålgårds stallar

Tillgängligt friluftsliv

Ett arbete med att röja och iordningställa för ökad tillgänglighet med parkeringsplatser, brygga och badplats har gjorts vid Grindsbyvattnet.

Bostadshuset vid Ålgård

Bostadshuset vid Ålgård

Foto på kvarnen

Ålgårds kvarn och såg

Återställ
Hjälp oss bli bättre