Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Museum

Det finns flera museum i kommunen som berättar om vår historia.

Karta över Orust med mussernas placering

1. Myckleby hembygdsgård

Bondehem från 1800-talet, ladugård, sockenmagasin, torpstuga, smedja.

Vägbeskrivning

Från Henån mot Slussen, sväng höger vid Torps kyrka. Kör vidare till Myckleby kyrka, museet ligger granne med kyrkan.

2. Burås skolmuseum

Skolsal och lärarbostad från tiden före 1950. Böcker och andra läromedel.

Öppet

Medlemmar i skolföreningen håller öppet lördagar klockan 16:00-18:00 under juli och augusti.

Enligt överenskommelse telefon 0304-441 19.

Vägbeskrivning

Kör mot Varekil, tag av mot Svanesund tills du ser skolmuseets skyltar.

3. Tegneby Hembygdsmuseum

Möblerat bondehem med ladugård och sockenmagasin med gamla bruksföremål och jordbruksredskap.

Upplysningar om öppettider ring Bo Andersson
telefon 0304-410 91.
För visning av väderkvarnen på Lyr, kontakta Erik Ysander
telefon 0304-241 41

4. Mollösunds hembygdsmuseum

200-årig fiskarstuga, samlingar av modellbåtar och redskap från fiske och sjöfart samt ett bibliotek.

Öppet

Enligt överenskommelse med Ann-Sofie Bernhardsson
telefon 0304-214 69

Relaterad information

5. Morlanda hembygdsmuseum

Fiskarstuga och sjöbod med möbler och redskap från 1800-talet.

Öppet

Enligt överenskommelse med Lars-Eric Olsson
telefon 070-636 26 50

En gammal skvaltkvarn i Bro visas också enligt överenskommelse med Lars-Eric Olsson.

Relaterad information

6. Fiskarstugan, Käringön

Fiskarstuga med tidsenlig miljö från 1800-talet. I en tillbyggnad finns samlingar av husgeråd och fiske- och vävredskap. Gratis inträde.

Fritt inträde – pengagåva mottags tacksamt.

Öppettider

Från och med mitten av maj till mitten av augusti.

  • torsdag klockan 14:00-15:00
  • lördag klockan 14:00-15:00

Vi tar emot året runt. Ring och boka.

Kontakt

Brita Elander, ordförande Käringö Hembygdsförening
telefon 0304-561 43

Relaterad information

7. Skepparhuset, Gullholmen

Ett skepparhus i original från 1893 som ger besökaren möjlighet att gå rakt in i sekelskiftet. Här finns även skutmuseum, fiskemuseum och ett hus med segelmakeriutställning.

Öppet

Enligt överenskommelse med Sune Johansson eller Ann Breeze telefon 304-570 70

8. Stenstugan, Gullholmen

Välbevarad stenstuga från 1800-talet med gamla husgeråd och möbler.

Öppet

Enligt överenskommelse med Monica Knutsdotter
telefon 070-392 60 21

9. Djur- och fågelmuseet, Gullholmen

Ett 150-tal uppstoppade fåglar och andra djur i sina naturliga miljöer.

Öppet

Enligt överenskommelse med Thorbjörn Hansson
telefon 0304-570 57, 031-20 62 34.

10. Gullholmens Konstmuseum

Samling av Gullholmenkonstnärer, bland annat Karl Nordström.

Öppet

Enligt överenskommelse med Sune Johansson eller Ann Breeze telefon 304-570 70

12. Flatö skolmuseum

Gammalt skolhus byggt 1871 med tidsenlig inredning. Öppettider finns på Flatö Malös hembygsdförenings weddplats.

Relaterad information

13. Bildtska Hembygdsmuseet

Inrymt i konstnären och vetenskapsmannen Wilhelm von Wrights hem. Innehåller dels föremål med anslutning till denne, dels godsägaren Axel Vincent Bildts samlingar av föremål från stenåldern till tidigt 1900-tal.

Öppet

Enligt överenskommelse med Birgitta Bane telefon 0737-55 84 86, sommartid telefon 0304-530 15 (museet).

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre