Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Morlanda

Väghållningsstenar i Morlanda socken

Morlanda 1

Sten med texten 300/4 M. J. Johansson 11/36 M. Gullixeröd, foto.

Väghållningssten, Morlanda säteri.

Stenen är något omhuggen med texten: 300/4 M. J. Johansson 11/36 M. Gullixeröd. Den restes på platsen år 2002 av Morlanda Hembygdsförening.

Då den hittades var den vid tillfället kastad i diket förmodligen i samband med en breddning av vägen.

Stenen har spår efter svart färg, och texten har förmodligen varit vitmålad på en svart bakgrund från början.

Bondens fullständiga namn var Johannes Johansson. Han var född år 1851 och ägde 2/9 mantal Gullixeröd. 1879 flyttade han med sin familj till Dandalen i Röra socken.

Mellan åren 1882-1899 utökade han ägandet i Gullixeröd till 11/36 mantal. För sin sons räkning lät han bygga det äldre bostadshuset som ännu står kvar i Gullixeröd nära Rödsvattnet.

Denna sten måste ha tillkommit efter året 1882, kanske först på 1890-talet då både metersystemet och den nya väglagen trätt i kraft.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 553.

Koordinater (N/E)

6455878 / 295401 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 2

Sten med texten N:o 215 1/2 Mantal Mellan Huseby 436 alnar 1860, foto.

Väghållningssten Otterslätt, Morlanda.

Stenens inskription är ovanligt välgjord och utförlig. Inskriptionen på den södra sidan lyder N:o 215 - 1/2 Mantal Mellan Huseby - 436 alnar - 1860. På baksidan står endast L.H. vilket antagligen betyder Lilla Huseby. No 215 är vägsträckans nummer, 1/2 mantal mellan Huseby - väghållaren, 436 alnar väg- skyldighetens längd och 1860 är det årtal då stenen sattes upp.

Den ursprungliga placeringen tros ha varit strax österut vid gränsen till Tegneby socken. Att gårdarna i Huseby, som ligger i Morlandadalen mer än en halv mil härifrån, fick sina vägsträckor här, beror på att hela socknens vägnät skulle underhållas. I Morlandadalen låg gårdarna tätt. Några av dessa fick därför sina vägsträckor långt hemifrån.

Under år 2008 återuppsattes stenen intill länsvägen vid Otterslätt, nära den plats där stenen återfanns vid dikesrensningen.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 552.

Koordinater (N/E)

6452678 / 298718 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 3

Sten med texten C MAS, foto.

Väghållningssten, Otterslätt, Morlanda.

Stenens inskription åt sydväst är: C - MAS.

MAS är en förkortning för ett personnamn. Den översta bokstaven C eller G kan vara första bokstaven i ett gårdsnamn.

Stenen är avslagen upptill.

Den har tidigare stått intill den gamla vägen i Otterslätt men blev bortgrävd vid breddning av vägen. Stenen återuppsattes på samma plats år 2008.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 551.

Koordinater (N/E)

6452695 / 298689 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 4

Sten med texten ANGE ATTEN, foto.

Väghållningssten Vrångevatten, Morlanda.

En bit av stenen och inskriptionen saknas. Det som syns av inskriptionen idag är på ena sidan: ANGE — ATTEN. På andra sidan läses KON- VIKE. Texten ska betyda Vrångevatten respektive Kungsviken.

Som väghållningssten har den märkt ut gränsen mellan dessa gårdars skyldighet att underhålla vägen. Stenen hittades i ett vägdike vid Hogen i Tegneby socken.

Den bör ursprungligen ha stått längs landsvägen men blivit bortgrävd i samband med vägarbeten. Uppsatt på nuvarande plats i Vrångevatten år 2006. Stenen är troligen från mitten av 1800-talet.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 554.

Koordinater (N/E)

6457509 / 299415 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 5

Stenen finns idag inne på en gårdstomt i Huseby men har troligen ursprungligen stått utmed vägen i dalen söder om gården. Inskriptionen är TNS och under det tre punkter med en linje under. TNS — vägunderhållaren kan eventuellt vara Teodor NilsSon i Bua.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har tillsammans med sten Morlanda 6, nummer: Morlanda 368:1.

Koordinater (N/E)

6452677 / 292929 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 6

Stenen finns idag inne på en gårdstomt i Huseby men har hittats i ett stengärde en gång. Dess ursprungliga placering är okänd. Inskriptionen lyder: AOS — a.v. AOS är initialer för namnet på den person som ansvarade för vägens underhåll, vem det var är inte känt.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har tillsammans med sten Morlanda 5, nummer: Morlanda 368:1.

Koordinater (N/E)

6452677 / 292929 (SWEREF 99 TM).

Morlanda 7

Stenens inskription är: SSS vilket identifierats som Simon SamuelsSon från Huseby. Den är placerad i Bua i Dalen.

Morlanda 8

Stenens inskription är AMS Bua. AMS är den ansvarige vägunderhållaren som bodde i Bua. Hans namn kan ha varit Anders MatsSon eller något liknande. Den är placerad i Bua i Dalen.

Morlanda 9

Stenen sattes upp vid Stensbo skola år 2006. Den låg tidigare i Vägverkets förråd. Det är okänt vid vilken väg den tidigare har stått vid. Inskriptionen är B. — J.A.S. - < O >.

Bokstaven B kan vara en förkortning av ett gårdsnamn som Bräcke, Bua eller Bro i trakten. Initialerna J.A.S. är ett förkortat personnamn, kanske Johan AndersSon eller något liknande. Det sista tecknet tolkas som ett "slut-tecken" och finns på ett antal andra väghållningsstenar.

Morlanda 10

Stenen sattes upp vid Stensbo skola år 2006. Den låg tidigare i Vägverkets förråd. Det är okänt vid vilken väg den tidigare har stått vid. RÖD är ett vanligt gårdsnamn på Orust. Initialerna M.A.S. kanske betyder Mattias AndersSon eller något liknande. Kanske är det någon som bott på Röd invid Stensbo.

Återställ
Hjälp oss bli bättre