Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Stala

Väghållningsstenar i Stala socken.

Stala 1

Vid Lerklev, söder om Varekil, finns en stensatt stig upp till en torplämning på Kastet. Där ligger denna väghållningssten. Texten är ofullständig eftersom stenen är skadad.

HIELM måste stå för Hjälmvik och årtalet är sannolikt 1847, eftersom det återfinns på andra stenar i området. Initialerna på personnamnet är sirligt skrivna och kan uttydas A.J.S. Bakom detta döljer sig troligen häradsdomaren Anders JonsSon i Hjälmvik Uppegård som var född år 1803. Han ägde också en del av Hjälmvik Nedergård.

Stala 2

Stenen är avslagen mitt i inskriptionen och det som går att läsa är: No 192? ILLE--? 960 alnar. ILLE.. kan vara början på gården Ileberg.

Stenen ligger idag på vägslänten mitt emot sågverket på Ringseröd, Varekil. Det är osäkert var stenen ursprungligen var placerad.

Stala 3

Stenen finns i Ringseröd, söder om väg 178, och har inskription på båda sidor. På ena sidan står inskriptionen 1 MANTAL KALLEFORS och på den andra GILLEBY.

Stenen är djupt nergrävd intill den gamla vägen till Stala kyrka. Ett gränsrör är inborrat i stenen.

Stala 4

Sten med texten 3/32 JLS  S, foto.

Väghållningssten Varekilsnäs, Stala.

Inskriptionen lyder 3/32 JLS  S. Enligt en notering från år 1892 så bodde Johannes Larsson på Säckebäck och ägde 3/32 hemman.

Johannes Larsson föddes år 1835 och kom genom gifte med en änka på 1860-talet till Säckebäck. Han levde en bit in på 1900-talet.

Stenen står inte på ursprunglig plats. Den är uppgrävd från vägslänten 100 meter norr om denna plats.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Stala 376.

Koordinater (N/E)

6446212 / 306736 (SWEREF 99 TM).

Stala 5

Väghållningsstenen är inmurad i trappan till ett boningshus på fastigheten Brattorp, på husets norra kortsida. Inskriptionen är: N4- KB —1795.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Stala 274:1.

Koordinater (N/E)

6452374 / 306508 (SWEREF 99 TM).

Återställ
Hjälp oss bli bättre