Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Väghållningsstenar i Torp

Väghållningsstenar i Torp socken.

Torp 1

Sten med texten N25 96 I.I.S. W, foto.

Väghållningssten Gåre, Torp.

Stenen står på väster sida om landsvägen, på Vindön nära campingplatsen.

Stenen hittades vid en rensning av vägdiket och är uppsatt på ny plats år 2008.

På ena sidan står N25, sedan 96, följt av I.I.S..  Bokstaven S är spegelvänt. Underst finns ett W-tecken som kanske betyder var god vänd. På andra sidan läses nämligen GARE och I.I.S.. 

Rimligen står initialerna för Iohannes IohansSon.

Namnet stämmer överens med en bonde som levde år 1811-1878 på Gåre, Johannes Johansson. Han hade först 1/8 mantal Gåre men utökade ägandet omkring år 1850 till 25/96 mantal. Det är dessa siffror som står på stenen. Den har alltså tillkommit tidigast omkring år 1850 och senast vid bondens död år 1878.

Torp 2

Sten med texten 133/180 mt Stensbo, foto.

Väghållningssten vid rastplatsen Såta, Torp.

Inskriptionen på stenen är: 133/180 mt Stensbo. Stensbo ligger i Morlanda socken nära Hälleviksstrand. Den största gårdsdelen i Stensbo bestod av hemmanstalet 133/180. På de stenar som sattes upp omkring år 1850 är det vanligt att hemmanstalet anges.

Stenen sattes upp år 2004 som vägminne på rastplatsen Såta. Rastplatsen ligger på den västra sidan av väg 160, på fastighet Söbben 1:3. Det är obekant var stenen ursprungligen stått. Den hittades i ett förråd där vägmärken förvarats sedan vägarna breddades på Orust på 1940- och 1950-talet. Den står på rad tillsammans med en milsten och en väghållningssten.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Torp 115.

Koordinater (N/E)

6462773 / 305245 (SWEREF 99 TM).

Torp 3

Sten med texten No 348 1 MANTAL RÖD 726 ALNAR, foto.

Väghållningssten vid rastplatsen Såta, Torp.

Inskriptionen åt nordöst är: No 348 1 MANTAL RÖD 726 ALNAR, på baksidan SKREDSERÖD.

No 348 innebär vägsträckans nummer i förordningen och sträckans längd var 726 alnar lång.

Röd är ett vanligt ortnamn på Orust men eftersom det står Skredseröd på baksidan av stenen så bör det vara Röd i Röra socken som avses. Skredseröd (ortnamn i Röra socken på Orust) markerar att gården Skredseröds vägunderhåll tidigare slutat vid stenen där nästa väghållare tog vid.

Stenen återfanns i ett förråd där vägmärken förvarats sedan 1940- och 1950-talet. Förrådet härstammar från ett arbete då man breddade vägarna i kommunen. Den sattes upp i september 2004 av Vägverket. Dess ursprungliga placering är osäker.

Stenen står uppställd tillsammans med en väghållningssten och en milsten samt informationsskyltar vid Såtas rastplats.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Torp 117.

Koordinater (N/E)

6462773 / 305245 (SWEREF 99 TM).

Torp 4

Sten med texten 77/2160 - HOGEN - O.G.S. - GÅRE, foto.

Väghållningssten vid Nötesund, Torp.

Väghållningssten med texten: 77/2160 - HOGEN - O.G.S. - GÅRE. Siffrorna är det hemmantal i Hogen i Torps sn som väghållaren ägde. Han hette Olof Gullbrandsson och levde år 1798-1874. Han bodde i granngården Gåre. Stenen har sannolikt uppsatts omkring år 1850.

Stenen har varit svartmålad och inskriptionen är ifylld med vit färg. Den är placerad i en dikesslänt vid landsvägen, strax före det gamla färjeläget i Nötesund.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Torp 118.

Koordinater (N/E)

6467310 / 306752 (SWEREF 99 TM).

Torp 5

Sten med texten BRIB- RÄKA < o > ALNAR, foto.

Väghållningssten Klevedal, Torp.

Idag finns stenen i Klevedal och inskriptionen lyder: BRIB- RÄKA < o > ALNAR.

BRIBRÄKA ska vara den som ansvarade för vägunderhållet och sedan har förmodligen tanken varit att sträckans längd skulle anges. Men ingen inskription ses mellan BRIBRÄKA och ALNAR förutom tecknen < o >.

Stenen är placerad direkt i jorden. Den är på senare tid återuppsatt intill den gamla landsvägens sträckning och är återfunnen i närheten av dess nuvarande placering.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Torp 119.

Koordinater (N/E)

6463432 / 307766 (SWEREF 99 TM).

Torp 6

Inskriptionen på stenen i Stenshult är J.J. STRÖM 1/8 MTl. Den står lutad mot ett träd. Initialerna J.J. står för Johan Johansson. Han föddes år 1873 och härstammar från Tågeröd, år 1905 ägde Johan 1/8 Ström. Sedan år 1877 hade gården Ström ägts av Malin Jacobsson.

Återställ
Hjälp oss bli bättre