Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vägvisarstenar

Endast ett fåtal vägvisarstenar är kända från Orust.

Under 1900-talet när trafiken på Orust ökade började man sätta upp vägvisare. De var tuktade stenar av granit på vilka man ristade in ortnamn och pilar. Ibland gjorde man det enkelt för sig och lät bara måla in uppgifterna.

Sten med pilar till Stillingsön och Slussen, foto.

Allmag vägvisarsten.

Allmag vägvisarsten

Stenen är en fyrsidig granitpelare med spår efter vitmålning upptill på tre sidor. På den norra sidan ses texten: "ALMAG BRYGGA" samt en pil i färdriktningen. På västra sidan (som är vänd åt den allmänna vägen) står "STILLINGSÖN" och "SLUSSEN" med respektive vägvisarpil.

Vägvisarstenen står idag på fastighet Allmag 1:11. Tidigare stod den vid avtagsvägen till Allmags brygga men den togs bort år 1956, när den nya vägen byggdes. Stenen bröts av vid foten under borttagningstillfället. Den återuppsattes i nuvarande läge år 2006, 5 meter från dess ursprungliga placering.

Fornminnesregistret Fornsök

Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Myckleby 216.

Koordinater (N/E)

6456491 / 313369 (SWEREF 99 TM).

Återställ
Hjälp oss bli bättre