Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Betygskopia

Du kan beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från avslutade studier vid vår grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.            

Om du inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan du beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från kommunarkivet.

Ditt originalbetyg är en värdehandling

Vi kan erbjuda dig en kopia på ditt betyg. Vi kan aldrig ge dig ett nytt orginal.

Betygsförfrågan


Hur ska vi skicka betyget? * (obligatorisk)
Ange adress om du vill ha papperskopia
Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Återställ
Hjälp oss bli bättre