Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansök eller säg upp plats

Du kan använda våra e-tjänster för barnsomsorg när det passar dig dygnet runt.

Ansök om barnomsorg

Ansökan om barnomsorg kan du göra tidigast sex månader innan du har behov av barnomsorg.

Du använder e-tjänsterna på ShoolSoft när du vill ansöka om barnomsorgsplats eller önskar omplacering och överflyttning.

E-tjänsten kräver Mobilt BankID. 

Du kan

  • ansöka om barnomsorg
  • anger och byta omfattningsgrad, mer eller mindre än 15 h vistelsetid
  • säga upp barnomsorgsplats.
  • acceptera erbjudande om barnomsorg
  • ange och ändrar inkomstuppgifter
  • anger kontaktuppgifter utöver folkbokföring, till exempel e-post och telefonnummer

Folkbokförd i annan kommun

Om du är folkbokförd i annan kommun men önskar använda barnomsorg i Orust kommun är du välkommen med din ansökan. Använd blanketten Ansökan om barnomsorg i Orust kommun för barn som stadigvarande är folkbokförd i annan kommun. Vi kommer be din hemkommun om ett yttrande innan vi tar vårt beslut.

Barnomsorg support

Här kan du ställa frågor om barnomsorg. 

Barnomsorg support

Jag vill bli kontaktad via * (obligatorisk)


Dina personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre