Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Inkomstjämförelse

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i barnomsorgsavgift än hushåll med högre inkomst.

Det innebär att:

  • när du betalar för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka
  • har du betalt för lite får du en extra faktura

Belopp under 500 kronor per år kommer inte att justeras.

Vilket inkomstår kommer kontrolleras

Den uppgift om familjens inkomst som du uppger kontrollerar vi en gång om året mot Skatteverkets uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Under våren 2022 kommer vi att jämföra inkomster och avgifter för de hushåll som haft barnomsorg under 2020.

Om du betalt för mycket i barnomsorgsavgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalt för mycket i avgift kommer du under våren att få ett brev med information om att du får pengar tillbaka.

Om du betalt för lite i barnomsorgsavgift

Om kontrollen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalt för lite i avgift kommer du under våren få en extra faktura med förfallodatum den 31 augusti.

Extrafakturan kommer ha ett förfallodatum tre till fyra månader framåt i tiden. Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut angående din avgift har du rätt att överklaga. 

Meddela ändrad inkomst

För att barnomsorgsavgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självservice barnomsorg. Denna ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade taxerade förvärvsinkomst delat på 12 månader. Det är också viktigt att meddela förändrade familjeförhållanden.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre