Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi har pedagogisk omsorg för barn som har föräldrar med obekväma arbetstider. Vi har vår verksamhet på Bagarvägens förskola i Henån.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för barn från och med 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet går ur årskurs 6. Du som vårdnadshavare har ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Verksamheten finns på Bagarevägens förskola i Henån.

Det finns ingen generell rättighet att få pedagogisk barnomsorg under obekväm arbetstid, vi gör behovsprövning för varje ansökan.

Som vårdnadshavarens har du ansvar för att hitta lösningar för ditt barns behov av omsorg.

Omsorg kan beviljas i följande kategorier

  1. Sen kvällsomsorg, måndag till och med fredag klockan 18:00-22:00.
  2. Nattomsorg, måndag till och med fredag klockan 22:00-06:00.
  3. Helgomsorg, fredag klockan 22:00 till och med måndag klockan 06:00.

Vi erbjuder inte barnomsorg på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka in Blankett för ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Din arbetstid ska styrkas med intyg eller schema från din arbetsgivare. Du som sökande ska också styrka att du prövat möjligheten att förändra din arbetstid. Inför beviljande av plats, görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall.

Beslut fattas inom två månader efter att vi har fått din ansökan. Placering kan inte garanteras inom önskad tid.

Avgift

Avgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Förändrat behov

Schematider för behov av barnomsorg på obekväm ska kontinuerligt lämnas in minst en månad före det aktuella behovet.

Platsen är aktuell så länge som arbetstidens schema visar behov av denna form av omsorg.

Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid med omedelbar verkan.

Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Återställ
Hjälp oss bli bättre