Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Dygnet runt öppen avdelning

Avdelningen finns på Bagarevägens förskola i Henån. Vi tar emot barn, som har föräldrar med obekväma arbetstider. 

Vem kan få barnomsorg på obekväm arbetstid?

Målgruppen är vårdnadshavare som på grund av sitt arbete behöver omsorg för sina barn under tid som förskolan inte är öppen samt de familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, och inte själva kan ordna detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan. Vårdnadshavarnas ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår.

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger.

Hur anordnas omsorgen?

Verksamheten bedrivs inom Bagarevägens förskola i Henån. Omsorg beviljas i följande kategorier:

  1. måndag till och med fredag klockan 18:00-22:00 (Sen kvällsomsorg)
  2. måndag till och med fredag klockan 22:00-06:00 (Nattomsorg)
  3. fredag klockan 22:00 till och med måndag klockan 06:00 (Helgomsorg)

Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Hur sker ansökan?

Du ansöker via blanketten, som du hittar under relaterad information. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg eller schema från din arbetsgivare. Du som sökande ska också styrka att du prövat möjligheten att förändra din arbetstid. Inför beviljande av plats, görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall.

Beslut fattas inom två månader efter att ansökan har inkommit. Placering kan dock inte garanteras inom angiven tid.

Schematider för omsorgsbehovet ska kontinuerligt vara inkommet minst en månad före det aktuella behovet. Platsen kvarstår så länge som arbetstidsscheman visar behov av denna form av omsorg.

Avgift

Avgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Förändrat behov eller uppsägning

Om platsen inte används på två månader upphör rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid med omedelbar verkan. Platsen upphör också vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Återställ
Hjälp oss bli bättre