Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grundskola

Vi har fyra kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor i kommunen. Vi ligger på plats 2 i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2017.

Logga med texten Bästa skolkommun

Orust är näst Bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018 enligt Lärarförbundets rankning.

Kommunala skolor

Du hittar våra kommunala skolor i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola.

I våra skolor satsar vi på att med modern pedagogik och teknik skapa helhet i lärandet och att göra det varierande och lustfyllt. Elever ska med ökad ålder ha ökat inflytande över sitt lärande. Skolan har eleven och elevens lärande i fokus.

Vi vill

  • Ge stöd till varje barn och ungdom under dess resa till vuxenlivet.
  • Skapa goda möjligheter för elevernas lärande.
  • Träna elevernas sociala kompetens så att de utvecklas till empatiska och demokratiska individer.
  • Ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och bevara sin nyfikenhet och lust i lärandet.
  • Att eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete och sin skolmiljö.
  • Att eleverna ska ges möjlighet till inflytande över sitt lärande och sin vardag i skolan
  • Att alla ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.
  • Ha en god dialog med hemmen, byggd på förtroende, delaktighet, respekt och förståelse.
  • Att vår medarbetare ska trivas, samarbeta och känna yrkesstolthet

Vi har en stående inbjudan till dig att komma till skolan och ta del av vår dagliga verksamhet.

Fristående grundskolor

I vår kommun finns tre fristående grundskolor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre